Korets historie

Egense kammerkor startede sommeren 2003 på initiativ fra daværende organist Hanne Storm ved Egense og Øster Skerninge kirker. Koret har indtil sommeren 2011 øvet i konfirmandlokalet i Egense Præstegaard. Vi har som tak for lån deltaget i 2 koncerter hvert år i både Egense og Øster Skerninge kirke.

Koret skiftede navn til Svendborg Kammerkor i 2011, idet vi ikke længere har et tilhørsforhold til Egense kirke og sogn.

Hanne havde børnekor tilknyttet kirken og ville gerne have samarbejde med voksenkor. Via opslag og mund til mund metoden mødtes mulige fremtidige kormedlemmer en sommerdag for at høre om Hannes ønske og ideer til korets repertoire. September samme år startede 12 sangere. Herrestemmer har fra starten været jagtet rundt i det Sydfynske med positivt resultat anno 2010

Hanne flyttede til andet organistembede i Nord/vest jylland i 2006, hvorefter Joanna Ashworth, organist ved Ollerup og Kirkeby kirke overtog dirigentstokken frem til foråret 2010, hvor Joanna måtte stoppe pga sygdom. I en 3 måneders periode efteråret 2009 hjalp Musiklærer Hans Jørgen koret og holdt os i gang, mens Joanna Ashworth var forhindret.

Trods de mange skift var vi nogle korsangere , der holdt fast i hinanden og arbejdede på at få en dirigent gjort interesseret i os. Og det lykkedes – vi er meget glade for vores nuværende dirigent, som det lykkedes os at kapre. Hans Peter Birk Hansen er korets dirigent fra sommeren 2010. Hans Peter Birk Hansen har dirigeret kor i to årtier, og har sidst været dirigent for Bornholms Renæssancekor i 10 år. Koret og Hans Peter har fulgtes ad siden efteråret 2010.

Koret består nu af 18-22 kormedlemmer og synger/øver hver mandag aften i sognehuset ved Kirkeby Kirke kl. 19.00-21.30. Koret har pr. 1. januar 2012 skiftet navn til Svendborg Kammerkor. Repertoiret består af Danske sange/salmer, musik arrangeret af nyere og ældre komponister, klassiske musikværker og satser. På repertoireoversigten kan man se hvad koret har sunget de sidste par år.

12122011/AM/kor/Gitte, 15.12