Om

Link til billede i fuld opløsning

Svendborg Kammerkor er et blandet kor på ca. 20 medlemmer, der kommer fra syd- og midtfyn. Koret giver typisk 2-4 koncerter hvert halvår. Korets repertoire er klassisk med vægt på nyere musik, romantik og renæssance/barok. Det sker også at vi tager et rytmisk værk op.

Øvetider og kontingent

Koret øver mandag aftener 19.00 til 21.15 i Kirkeby Kirkes menighedshus (nordvest for Svendborg). Kormedlemmerne betaler et kontingent på kr. 250 pr. halvår.

Nye korsangere

Du er velkommen til at søge om optagelse. Du skal have lyst til synge klassisk repertoire, der er lidt sværere. Du skal synge rent, og enten læse noder godt, eller lære din stemme hurtigt. Du deltager to øvegange, og skal evt. til en stemmeprøve.
Du kommer med i et mindre kor, hvor hver stemme tæller. Koret har et godt sammenhold, og elsker at lave god musik sammen. Er du interesseret, skal du sende en e-mail til svendborgkammerkor@gmail.com

Koncerter

Har du lyst til at aftale en koncert med os, er du meget velkommen til at sende en mail til svendborgkammerkor@gmail.com, eller ringe til vores dirigent Hans Peter på tlf.: 5136 5115.

Dirigenten

Hans Peter Birk Hansen

Korets dirigent er Hans Peter Birk Hansen. Hans Peter er tiltrådt i 2010. Før 2010 har Hans Peter dirigeret Bornholms Renæssancekor (1998-2008) og Bornholmske Musikamatørers kor (1997-2002).Hans Peter har modtaget sangundervisning i en årrække hos André Orlowitz og undervisning gennem Kor72 i kordirektion hos Alice Granum. I 2012 har Hans Peter været aktiv deltager i en dirigent-masterclass med professor Dan Oluf Stenlund. I foråret 2016 har Hans Peter gennemført DAM’s korlederuddannelse med Jan Scherer og Kristine Tjørnholm som undervisere. I foråret 2018 var Hans Peter på to dages kursus med Alice Granum arrangeret af lokale kordirigenter i Svendborg-området.