Korets medlemmer

Sopran

Dorte Krohn

Gitte Kjær

Hanne Charlotte Hansen

Hanne Toft

Inger Kruchov

Marianne Rasmussen

Pernille Bretton-Meyer

Alt

Annette Møller

Kirsten Hebjørn

Kirsten Holm

Lise Larsen

Lissi Nielsen

Tenor

Anders Østergaard

Jørgen Larsen

Ole Ryge Petersen

Vagn Sorknæs

Bas

Bo Hemmingsen

Erik Rahn Jensen

Mogens Holm

Per Gaarde

Dirigent

Hans Peter Birk Hansen